Print Friendly, PDF & Email

       Dacă eşti invitat undeva la masă şi ţi-a spus ora, vino cu 15 sau 5 minute cel puţin înainte de masă; până va sosi ora de masă întreţine-te cu patronul sau patroana de vorbă într-un mod amabil.

       Sosind ora mesei, te aşezi la locul destinat, după ce ai lăsat celor mai în vârstă sau celor superiori întâietatea. La masă stai drept, nici prea plecat spre farfurie, nici pe spate.

       Îţi scoţi din bucatele aduse, dând întâi rândul celor mai mari, o cantitate suficientă şi mănânci ţinând lingura sau furculiţa de mijlocul mânerului, o duci astfel cu vârful la gură, iar nu cu latura. Sorbi fără a face sgomot.

       Fiecare tacâm are un şervet, pe care copiii îl pun la gât, oamenii adulţi îl pun pe picioare.

       La masă streină mănâncă supa astfel cum s-a servit, fără a mai introduce bucăţele de pâine în ea, afară de cazul când împreună cu supa se serveşte un alt aliment care se introduce în ea; dacă supa e ferbinte amestecă-o cu lingura spre a se reci.

       Nu tăia felia de pâine de dinainte cu cuţitul, ci rupe-o în bucăţele mici, nu mânca cu cuţitul şi nu părăsi furculiţa din mână nici odată; nu mânca cu lingura legumele şi nici o mâncare ce se poate mânca cu furculiţa.

       Nu se cuvine ca să faci fărămături de pâine dinainte-ţi sau să aduci oase sau resturi de ale mâncării pe masă, sub masă sau să le asvârli.

       Nu se ia sare din solniţă cu degetele; în lipsa unei linguriţe iei cu vârful cuţitului; nu lua în gură bucăţi mari de pâine sau de alimente, nici nu vorbi cu gura plină şi nici nu arăta indiferenţă sau dispreţ pentru mâncările ce nu-ţi plac. În cazul de nu-ţi place vre-un fel, scuză-te frumos către patron sau patroana casei.

       Nu şterge cu şervetul nasul sau faţa, ci cu el ştergi uşor buzele; nu păta cu mâncare hainele. Fereşte-te de a tuşi sau de a-ţi şterge nasul, sau de a strănuta, căsca la masă. Când nu poţi înconjura de a face acestea, acoperi faţa cu batista, când tuşeşti, casci, sau strănuţi; te întorci în altă parte spre a-ţi curăţi nasul.  Aceasta atât la masă, cât şi în societate.

       Nu se cuvine să vorbeşti unui vecin întorcând spatele celor de lângă tine; nu e cuviincios să mănânci ceapă sau usturoi, când aştepţi pe cineva, sau ai să te duci undeva.

       La masă mănâncă cuviincios, bea ce ţi se oferă, însă puţin. Nu-i higienic nici moral de a mânca cu lăcomie şi a bea fără măsură până a te ameţi şi a deveni astfel obiectul de deriziune al celorlalţi comeseni.

       Nu se cuvine a lua după terminarea mesei, fructe, prăjituri, mezeluri, etc. şi a le băga în buzunar. Mulţumeşte patroanei sau patronului după darea semnului de sculare.

       Dacă eşti invitat ca oaspe nu se cuvine să pleci imediat după masă, de politeţă trebuie să stai cel puţin 1/2 oră;  după 8 zile următoare, se cuvine a face o vizită persoanei unde ai fost invitat la masă.