Print Friendly, PDF & Email

Nu se mănâncă şi se bea în acelaşi timp; după ce ai înghiţit mâncarea, soarbe din vin. Când bei, vecinul să nu audă înghiţitura. Supa s-o sorbi fără sgomot.

Nici odată paharul cu vin să nu fie umplut mai mult de două treimi. A nu se umple din nou paharul imediat ce cineva a băut.

Nu se mulţumeşte servitorului sub nici un chip, care-ţi schimbă farfuria, îţi aduce pâine, etc. Numai în caz de refus, când nu voeşte cineva să mănânce sau să bea ceva, zice: ” Nu, mulţumesc “.

Nici odată să nu iei sare nici cu cuţitul, furculiţa, sau lingura proprie, cu care mănânci, ci cu una anume sau cu una neîntrebuinţată.

A nu se mânca nici prea iute nici prea încet, ci potrivit.

A nu întârzia cu răspunsurile când te întreabă cineva ceva; şi nici a întreprinde discursuri aprinse şi lungi.

Şervetul nu se prinde nici odată de butonieră, mai puţin încă se bagă în vestă sau în guler, necum să se lege de gât la copii; şervetul trebue să stea pe genunchiu şi nedesfăcut de tot.

A nu se mânca cu cuţitul, ceeace se mănâncă cu furculiţa; a nu mânca cu amândouă mâinile şi a nu ghiontui pe vecin.

De modul cum mănâncă cineva, se poate cunoaşte din ce stare socială e cineva şi creşterea ce a avut-o.