28Oct

< Inapoi

Carnea de vânat e în general prea nutritoare şi în deosebi, ea dă mult sânge; nu însă totdeauna cade bine la stomac.
Animale tinere şi bine hrănite au carne uşoară şi bună de friptură; cele mai bătrâne însă au carne tare, pe care stomacul nu o mistuie lesne decât atu…Continue Reading

28Oct

< la Cunostinte Preliminare

Carnea de oaie e aproape tot atât de nutritoare ca şi cea de vită şi anume cea mai bună toamna, de la o oaie stearpă ori de la un jugan care nu a trecut peste 3 ani şi a fost păscut la munte. Carnea de oaie bătrână e proastă şi îndeobşte carnea de oaie, …Continue Reading

28Oct

< la Cunostinte Preliminare

Carnea de porc e mai puţin nutritoare decât cea de vită, dar ea dă grăsime şi nu cade greu în stomac.
Cea mai bună e carnea de porc mai tânăr, îngrăşat cu porumb. Carnea de porc hrănit cu cartofi e searbădă, iară cea de porc ţinut la ghindă e uleioa…Continue Reading

28Oct

< la Cunostinte Preliminare

Carnea de viţel are mai puţine sucuri nutritoare, dar se mistue mai lesne decât cea de vită. Cu deosebire moale e carnea viţelului.Dar nici carnea de viţel nu e priincioasă de cât un timp oarecare şi anume, între 2 şi 6 săptămâni: viţelul care nu a trecu…Continue Reading

28Oct

< la Cunostinte Preliminare
Dintre toate cărnurile cea mai bună e carnea de vită şi anume cea de bou tânăr şi gras. Carnea de taur e tare, cade greu în stomac şi în deobşte nu e bună decât pentru fiert. Carnea de vacă deasemenea e mai slabă de cât cea de bou. Numai vaca stearpă, ...Continue Reading

28Oct

< Inapoi

Carnea, în genere, e un aliment potrivit cu stomacul omenesc şi bogat în sucuri nutritoare.

Cea mai bună e carnea de animal îngrăşat de şi îngrăşarea nu trebue să meargă până la gradul, în care animalul îşi perde veselia sa firească.

Afară de aceasta animalul t…Continue Reading

28Oct

< Inapoi

Şirul ouălor cu care se nutreşte omul e bogat; dar în acest şir, de la icrele moi până la ouăle de crocodil, tot ouăle de găină rămân cele mai potrivite cu stomacul omenesc.

Ele dau multă hrană trupului şi cu cât sunt mai moale gătite, cu atât se mistuiesc mai lesn…Continue Reading

28Oct

< Inapoi

Laptele e cel mai firesc aliment pentru om şi singurul, cu care ne putem hrăni timp mai îndelungat fără de nici o scădere simţită pentru buna stare trupească: el e foarte nutritor şi se preface oarecum pe nesimţite în sânge.
Cel mai bun e laptele de vară, muls dimineaţ…Continue Reading

28Oct

< Inapoi

Peştii sunt de două feluri, unii cari se hrănesc cu vegetalii şi alţii răpitori, cari mănâncă viermi, alţi peşti, adecă mai ales carne, fie vie, fie mortăciune. În deobşte peştii cari se hrănesc cu vegetalii au solzi, iară cei ce se hrănesc cu carne sunt lipsiţi  de …Continue Reading